Vacatures

 

Talander is een sociaal-therapeutisch initiatief waar mensen met een beperking samen wonen en werken.

Talander zoekt een

procesverantwoordelijke zorg en een zorgmedewerker

 

Talander is in beweging. Ook de zorg en de begeleiding van onze bewoners is in beweging.

Er zijn bewoners die veel zorg vragen en in een klein groepje intensieve begeleiding krijgen, er zijn er die reeds op studio verblijven om de nodige zelfstandigheid te oefenen. Drie bewoners wonen in het dorp en krijgen daar de nodige zorg en begeleiding van een inwonende medewerker.

In de nabije toekomst zal er ook plaats zijn voor enkelen die begeleid zelfstandig gaan wonen en op Talander komen werken, in de verdere toekomst komen er enkele plaatsen waar nog anderen zelfstandig kunnen leven en ook verantwoordelijkheid krijgen binnen een werkkader.          

Hiervoor is een voortdurend bij-sturend zorgplan nodig.

 

Binnen dit initiatief in ontwikkeling zoeken wij een procesverantwoordelijke zorg en een zorgmedewerker:

Interne functieomschrijving procesverantwoordelijke zorg:

- Je geeft vorm aan het zorgklimaat van dit project, in opdracht van het bestuur.

- Je werkt aan de volgende opdrachten:

·         Je stelt een zorgplan op voor al de bewoners.

·         Je optimaliseert het zorgklimaat gebaseerd op de mogelijkheden en de noden van al onze bewoners.

·         Je ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van een goed zorgklimaat.

·         Je hebt de taak de “goede zorg” afspraken op te volgen, bij te sturen indien nodig.

·         Je begeleidt medewerkers in het professioneel handelen in de zorg, volgt op en stuurt bij indien nodig.

·         Je stelt het werkprogramma op van de bewoners in overleg met de bewoners, de medewerkers en met de procesverantwoordelijke werk.

·         Je organiseert een terugblik en een vooruitblik omtrent het werkprogramma van al de bewoners.

·         Je past het werkprogramma aan bij afwezigheid van een medewerker.

·         Afspraken die gemaakt worden vanuit de individuele handelingsplannen worden in het zorgplan opgenomen, georganiseerd, opgevolgd en geëvalueerd.

·         Je staat open voor gesprek met bewoner, medewerker, ouders, organisatie van Talander voor een goede verstandhouding.

·         Je neemt als verantwoordelijke zorg deel aan het dagelijks bestuur.

·         Je staat in contact met het medisch-therapeutisch team, is belangrijk voor de dagelijkse zorgopvolging.

·         Je staat open voor vragen van medewerkers als zij moeilijkheden ervaren met een bewoner, geeft handvaten indien nodig.

·         Je hebt overlegmomenten met de hoofdopvoed(st)er.

·         Je draagt de zorg als een goede huisvader-moeder.

·         Je staat open voor de antroposofische visie.

·         Je toont engagement voor het initiatief.

 

De volgende competenties typeren je als persoon:

·         bewonersgericht

.         oog voor het individu

.         oog voor de groep

·         betrokkenheid

·         verantwoordelijkheidszin

·         luisterbereidheid

·         communicatief.

 

Vereisten:

.       Enkele jaren ervaring, bachelor opleiding in de orthopedagogie.

.       Passie voor en ervaring binnen  de zorgsector.

.       Bekend met en feeling voor het werken met en voor mensen met een beperking.

.       Bereid tot verdere verdieping en scholing met betrekking tot de sociaaltherapie en specifieke zorgaspecten.

.       Goede kennis van het Office pakket (Word, Exel, Power Point).

.       Basiskennis van de sociale reglementering en het sociale werkveld.

 

Aanbod:

Wij bieden je een functie aan binnen een warme organisatie met een contract van bepaalde duur. Het gaat om een voltijdse opdracht van bepaalde duur die kan groeien naar een voltijdse opdracht van onbepaalde duur.

De verloning verloopt volgens de barema’s van het VAPH.

 

Interesse:

We kijken uit naar je gemotiveerde kandidatuur met een CV opgemaakt in Word, via mail voor 31 januari 2018 naar jossierens.talander@gmail.com

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Sierens. (014/670069)

 

Interne functieomschrijving zorgmedewerker:

Waarden die wij belangrijk vinden bij onze medewerkers zijn:

gedrevenheid, respectvol handelen, sociaal vaardig en ook zelfstandig kunnen werken, openstaan voor permanent leren en openheid voor de sociaaltherapie, verantwoordelijkheid en een professionele attitude.

We zoeken iemand die woont in de regio Turnhout.

Je hebt een rijbewijs en mogelijks ook ervaring met het besturen van een minibus.

Het gaat om een deeltijdse opdracht 19/38 ; vanaf december 2017.

Begeleiding houdt ook een avonddienst, een nacht en weekendwerk in.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Sierens op het nummer 014 67 00 69

Stuur uw gemotiveerde brief met CV naar jossierens.talander@gmail.com